Members

メンバー一覧

Drums Takemura Hirohisa
Guitar Dobashi Toru 
Bass Uchiumi Toshiharu
Piano Yumi Shoji

Tenor Sax Kudo Yuichiro
  Nemoto Yoshihiro
Alto Sax Osawa Saori  (休会中)
Takahashi Natsue
Motomura Kiyone
Baritone Sax Tomobuchi Mitsuhiro

 

Trumpet Fukai Naoki( 休会中)
Sato Kazuhiko
Chishima Atsushi

 Trombone Kawano Toshihiro (休会中)
Izuka Rieko
Yanagiuci Emi
Ootera Subaru

 

グルーヴィン・ハード・ジャズ・ワークショップのHPです