Members

メンバー一覧

Drums Takemura Hirohisa
Guitar Dobashi Toru 
Bass Uchiumi Toshiharu
Piano Yumi Shoji

Tenor Sax Kudo Yuichiro
  Nemoto Yoshihiro
Alto Sax Takahashi Natsue
Nagatsuka Toshiyuki
Motomura Kiyone(休会中)
Osawa Saori  (休会中)

Baritone Sax Toriumi Yuki

Trumpet Sato Kazuhiko
Chishima Atsushi

 Trombone Izuka Rieko
Yanagiuci Emi
Ootera Suburu
Kubota Hirishi

グルーヴィン・ハード・ジャズ・ワークショップのHPです