Members

メンバー一覧

Drums Takemura Hirohisa
Guitar Dobashi Toru 
Bass Uchiumi Toshiharu
Piano Yumi Shoji

Tenor Sax Kudo Yuichiro
Alto Sax Osawa Saori
Takahashi Natsue
Motomura Kiyone
Baritone Sax Tomobuchi Mitsuhiro

 

Trumpet Fukai Naoki 
Tokuya Sato
Sato Kazuhiko
Chishima Atsushi

 Trombone Kawano Toshihiro
Ohara Ken
Matsumoto Ritsuko
Izuka Rieko

 

グルーヴィン・ハード・ジャズ・ワークショップのHPです